Thursday, October 29, 2009

Putol na Tula

Clip art licensed from the Clip Art Gallery on DiscoverySchool.com
Ito ang sample ha, naglinis ang Mrs. ko ng mga kalat at nakita niya itong kapirasong papel.

Walang petsa at mukhang luma na. May nakasulat na tula na hindi pa tapos kaya ang title nitong post ay "Putol Na Tula".

Sa aking hinagap ay matagal na rin ito at aking naisulat nuong mga panahon na feeling makata
ang inyong abang lingkod.

Kung may makita man kayong mali ay paki tawag lamang ang aking pansin. Ano kaya dapat ang titulo nito?

Nais kung balikan, mga panahong nag daan;
Pianglaban natin, ating pagmamahalan.
Wagas na pagsinta, aking alay sa iyo;
Tinugunan mo rin, ng matamis mong "OO".

Maraming Bagyo, Lindol, ang lumipas;
Ngunit pagsinta hindi man lang natinag.
Lalong tumindi at nag alab;
Yaring pagmamahal, na aking alay.

Marmi mang mga anay, na nais sumira;
Sa pondasyun na pinagtibay ng panahon.
Hindi ito masisira o magigiba;
Pangako ko itong aking bibitiwan.

Limang mga supling, na tila mga angel;
Nagsilbing inspiration sa ating tahanan.
Baon man sa utang, Sige lang laban;
Pagka't itoy parte ng pinagsamahan.

Ako'y hindi makata na napapatula;
At hindi mang aawit na napapakanta.
Ang alam ko lamang, umibig ng tapat;
Sa Diyosa ng buhay ko na Abe ang ngalan.

Maaring matawa sa aking tinuran;
Ngunit pagmasadan siya ng malapitan.
Huwag kang kukurap, o pumikit man lang;
At matatanto mo, Tama ako kaibigan.

Hanggang diyan lang ang aking naisulat at hindi ko alam kung bakit putol. Siguro sa susumod ay gagawa ako ng tapusan na parang komiks na Wakasan.

Hanggang dito na lamang at abangan uli ang susunod na kabanata.

Thursday, October 22, 2009

Frustrated Writer

Mahilig ako magsulat nuong araw. Lalo na nung bata pa ako.
Ewan ko ba, tuwing may makikita akong nuong chalk, crayola, pentel pen o uling -basta pwede isulat lagi akong nagsusulat sa dingding namin.
Minsan nga kahit sa tubig nagsusulat ako.
Ang galing nga ng nanay ko. Basta may nakita siyang bagong sulat ako lagi ang suspect niya kahit madami kaming mga bata na pwedeng pag bintangan.
Pero kahit anong gawin ko ang pangit pa rin ng sulat ko.
Akala nga ng nanay ko magiging Doctor ako.
Nung natoto na akong magsulat pinangarap kong maging writer.
Kahit writer ng komiks. May kaibigan akong nagturo sa akin kung papano sumulat sa Komiks.
Subok naman kami. Naka tatlong pasa kami pero hindi pumasa sa editor. Kung ano -ano ang kulang at dapat pag aralan.
Hanggang sa naisip namin na sa likod na lang ng upuan ng mga bus kami mag sulat. Pero sandali lang iyo kasi nung napunta kami sa Kabataang Barangay ay magbura naman ng mga sulat sa pader ang ginawa namin. Mga kalbaro gamit namin.
Sabi ko hintuan na natin ang pangarap natin. Itong kalboro na ang sign na hindi talaga tayo pweding maging writer.
Mabuti na lang at nauso ang blogging.
Dito walang editor na kokontra. Lahat pwedi nang isulat.
Hindi na ako frustrated writer.
Hindi ko naman hinangad sumikat sa pag susulat. Gusto ko lang talaga mag sulat.
Kaya naisip ko, sige na nga at dito ko na ilalabas ang natutulog kung pangarap sa pagsusulat.
Abangan niyo na lang ang susunod na kabanata...

Tuesday, October 13, 2009

Inspirational Book

Finally the inspirational book is ready for release. Please click link here Inspirational Book Is Finally Here

This is a labor of love by 27 authors/bloggers who have contributed so that the book would come to fruition.


It's a rare anthology that each book collector should own. Here's your chance to buy yours.


What are you waiting for? Go ahead and grab a copy now....
Inspirational Thoughts and
Stories
from Bloggers All Over the World
is now available.

You can buy it at Paypal or Ebay

Click the picture above to go to the Paypal site or the click below to order from Ebay


Wednesday, September 23, 2009

Warning on Mobile Phone Radiation Effect

From my Boss. Please read on...

Dr. Carlo was hired by the Cellular Telephone Industry Association in 1993 to lead a $28 million, 7-year research program to determine if cell phones were safe.


He was fired when it became clear that his research did not support the cell phone industry’s claims of safety.

Observing the following simple precautions and recommendations can reduce your exposure to dangerous electromagnetic radiation (EMR).

Cell Phone Safety Recommendations

1. Don’t allow children to use cell phones, except for emergencies.


Ø Don't buy them a cell phone.

Ø Children’s skulls are thinner and their brains contain more fluid than adults’. Electromagnetic radiation travels more easily through liquids; therefore, radio frequencies travel through children’s brains much more easily. This puts children at a greater risk of developing cancer through exposure to EMR.

Ø Malignant brain tumors are the second leading cause of death in children [under the age of 15] and young adults [under the age of 34], according to NeurologyChannel. com

Ø Brain tumors now cause more deaths among children than any other form of cancer, reports Sydney TV News.

Ø If your children already have cell phones, and for whatever reason you decide not to change the status quo, don’t let them sleep with their cell phones under their pillows. (You might be surprised where your kids keep their cell phones!)

Ø They shouldn’t play games on cell phones, either.

Ø It’s wise to teach your children why you don’t want them to use cell phones. Educate them about the dangers. Help them understand and accept that you are responsible for their safety, and that, as they get older, they begin to share that responsibility too.

Ø Be an example to them by not using cell phones yourself if you can at all avoid it.


2. Avoid using a cell phone if you are pregnant, or suspect that you might be.

Ø Don’t use a cell phone with a baby or young child on your lap or in your arms. The developing organs of the fetus or child are the most sensitive to any possible effects of electromagnetic radiation (EMR) exposure. [Reference: R. B. Herberman, MD, University of Pittsburgh Cancer Institute (2008)]

Ø Ultrasound and electronic fetal monitoring also expose your unborn infant to EMR. You may want to consider avoiding these procedures unless absolutely necessary. [Reference: Dr. George Carlo, Medical Alert: Aggravated Symptom Relapses (May 2008)]


3. Limit the amount of time you talk on cell phones.

Ø The more time you spend talking on cell phones, the greater your risk of developing brain or eye cancer.

Ø Just a two-minute call on a cell phone can alter the natural electrical activity of the brain for up to an hour. [Reference: Spanish Neuro Diagnostic Research Institute]

Ø Be polite, but keep it brief. Discourage unnecessary conversations on the cell phone. You may be saving a life - quite possibly your own or that of a loved one.

Ø Consider using text messages as much as possible, but still only when truly necessary. Develop your own strategy for avoiding long conversations on the cell phone.


4. Use a regular phone as much as possible.

Ø Regular phones are your safest bet for conversations and work.

Ø Cordless phones aren’t safe either. The base of any cordless phone emits high levels of EMR, even when the phone is not being used. [Reference: Dr. George Carlo, Medical Alert: Aggravated Symptom Relapses (May 2008)]


5. Keep the cell phone as far away from your body as possible.

Ø By moving the cell phone just 5 cm (approximately 2 inches) away from your head while talking on it, you reduce by 75% the electromagnetic radiation that reaches your head. [Reference: R. B. Herberman, MD, University of Pittsburgh Cancer Institute (2008)]

Ø You cut your EMR exposure to less than 1% by keeping the cell phone over 18 cm (approximately 7 inches) away from any part of your body. [Reference: R. B. Herberman, MD, University of Pittsburgh Cancer Institute (2008)]


6. Avoid carrying your cell phone in your pocket, on your belt, or in your hand.

Ø The hip produces 80% of the body’s red blood cells and is especially vulnerable to EMR damage. Close proximity may also affect fertility. [Reference: Dr. George Carlo, Medical Alert: Aggravated Symptom Relapses (May 2008)]

Ø Body tissue in the abdomen absorbs radiation more quickly than the head.

Ø If you carry a cell phone in your purse, you should position it with the keypad facing toward you in order to get less EMR. For you women who like purses with two or more compartments, you can carry the phone in the compartment farthest from your body. Avoid carrying a cell phone in a fanny pack (also known, depending on where you live, as hip pack, bum bag, pouch, etc.) It’s too close to your body.


7. Avoid using wired headsets.

Ø Headsets, including the ear buds that come with most cell phones today, have been shown to act as antennas, channeling the EMR directly into the ear canal. [Reference: Dr. George Carlo, Medical Alert: Aggravated Symptom Relapses (May 2008)]

Ø When you use regular ear buds or ear pieces, you’re getting 3 times more EMR than if you held the cell phone against your ear, and you’re getting it directly into your ear canal, and therefore into your brain.

Ø This is also a good reason to avoid listening to music on your cell phone.


8. Use an air tube headset with ferrite beads.

Ø This type of headset is believed to be safer, because EMR can’t travel up the air tube like it does on a regular wired earphone.

Ø Unlike regular headsets, the air tube headset doesn’t act as an antenna.

Ø Ferrite beads suppress the EMR and dissipate it. In other words, they absorb the EMR and convert it into heat.

Ø For maximum protection, use an air tube headset with a ferrite bead placed as near as possible to the cell phone.


9. Use the speaker phone as much as possible.

Ø Never hold the phone directly against your head.

Ø EMR decreases in direct proportion to the distance the source is from your body.

Ø It's better if you don't even have the phone in your hand. The damage from EMR is not limited to tissue damage near the exposure site.


10. Some suggest using a BlueTooth head piece.

Ø It’s reported that BlueTooth headsets emit 1/100th the EMR of a normal cell phone. That’s good. But whatever EMR a BlueTooth headset does emit, it does so directly into the ear. Caution is warranted.


11. Avoid using a cell phone while in metal enclosures.

Ø This includes the following: Vehicles; Elevators; Airplanes; Trains; Subways; and any other metal enclosure. [Reference: Dr. George Carlo, Medical Alert: Aggravated Symptom Relapses (May 2008)]

Ø Turn your phone off inside all metal enclosures.

Ø Metal enclosures act like a Faraday cage, trapping some of the radiation and reflecting it back on you and others.

Ø Sometimes when I’m in an elevator I tell other passengers about the benefits of turning their phones off. Unfortunately, not many do, but who knows? Eventually they may start turning them off.

Ø There’s another very good reason not to talk on a cell phone when you’re driving: talking on the phone while driving, even if you use the speaker phone, increases the risk of having an accident.

Ø So our recommendation is to just turn off your cell phone when you get into your car. You can get your messages later when you arrive safely at your destination.


12. Only make calls when and where you have a strong signal.

Ø Cell phones automatically increase power output when the signal is weak, exposing you to greater EMR.


13. Avoid making calls when traveling fast.

Ø A cell phone automatically increases power when it is moving at high speeds (such as in a car, train, subway, or plane) as it attempts to connect to the next cell phone base station.


14. Turn your cell phone off at night.

Ø EMR emitted from cell phones can lower the quality of your sleep. All electrical appliances emit EMR, and therefore can interfere with the quality of sleep. [Reference: R. B. Herberman, MD, University of Pittsburgh Cancer Institute (2008)]

Ø The Safe Wireless Initiative suggests moving your electric alarm clock or clock radio (this goes for any other electronic or electrical appliances, too) at least 1.8 meters (6 feet) away from your bed. A battery-powered alarm clock can be used near the bed.

Ø If you must leave your cell phone on during the night - to be able to receive emergency calls, for example - keep your cell phone at least 1.8 meters (6 feet) away from the bed. This might seem like a big inconvenience, but isn’t it worth it if it might keep you from EMR-induced cancer?


15. If you purchase a cell phone, get one with a low SAR (Specific Absorption Rate).

Ø The lower the SAR number, the better.

Ø The Motorola Razr V3x has a SAR of 0.14, which is the lowest we’ve seen. We’ve heard there may be others with even lower SAR ratings.

Ø The Motorola V195s has a SAR of 1.6, the worst on the market.

Ø Many cell phone manuals indicate the SAR number of that particular model.

Ø You can find most cell phone SAR rates here. (We’re including this link for its useful SAR information, but we don’t agree with much of what the site says. It’s a cell phone manufacturer forum, and much of what they say defends the companies’ policies.)


16. Act now. Don’t wait for health officials to acknowledge the dangers of cell phone EMR.

Ø Smoking, VIOXX, and Thalidomide (and the list goes on) were touted as safe for a long time, with tragic consequences.

Ø It is estimated that VIOXX was responsible for as many as 50,000 deaths in the US alone before it was taken off the market!


17. If we do our very best, we can trust God to do the rest.

Ø We can’t protect ourselves from all danger. And we don’t want to be fearful, as that’s one more stress that’s also detrimental to our emotional and physical health.

Ø But we can - and should - work at becoming truly informed, and then act on that information to the very best of our ability.

Ø Then, when we’ve done what we can, we can pray and trust God to do what we can’t.

Conclusions


Ø Take responsibility for your own health and your family’s.

Ø Exercise caution. It’s far better to be safe than sorry.

Ø God loves you and me. If we do what we can, He’ll do what we can’t. Do what you can.

Saturday, September 19, 2009

Western Appliances - Citibank Promo

Ganda ng promo ng Western Appliance at Citibank na nasilayan ko kahapon sa isang broadsheet newspaper.
From September 18 to October 18 ,2009 ang promo nila
Up to 50 % off if you use your reward points or something to that effect.
A Nokia E61 for only P 6,600.00
A SLR Camera for P 17,000.00
A Sanyo 32" LCD T.V for only P 12,999.00
etc. etc. A very tempting offer that is hard to resist.
So tawag kami ng Friend ko na si Eric sa mga landline ng branches ng Western Aplliance na nasa dyaryo.

My Godness gracious, hindi alam ng mga sumasagot ang kanilang promo. Yung ibang sumagot tumawag ng kasama para sumagot. Yung iba naman kinuha ang number namin para mag return call. Halos lahat iba ang sinasabing promo na nasa newspaper add nila.
Iisipin mo tuloy nangluluko lang sila. Dapat talaga bago mag labas ng mga ganuong commercial or add ay tiyakin na alam ng mga staff nila kung papano ipaliwanag.
Aba halos lahat ng tinawagan namin ang paliwanag ay kailangan bumili muna ng worth P10,000.00 product, then kung may 5,000 reward point ka ay makukuha mo ang gift. Kung wala ka pang 5,000 points ay next purchase mo pa makukuha ang gift. Ano sila Hilo? Hello, makakaipon ka ba ng 5,000 points sa isang buwan lang. For every P 30.00 na ginamit mo ang Citibank credit card mo ay katumbas ng 1 point. Paki kwenta nga mga taga Western Appliance. Grrr! Dapat ka mangutang ng P150,000.00 para makuha mo ang discount mo na P6,600.00 kung Nokia cell phone ang gusto mo.
Eh, hindi naman gift ang need namin at ang promo na 50% off na nasa add ang tinatanong namin.
Mabuti na lang at may ka tie up ang Citibank na furniture at ito ang nakapagpaliwanag sa amin ng maganda.
Subukan niyo tawagan at sure ako ma high blood din kayo sa mga taga Western Aplliance personnel.
Ang moral ng Story, wait muna kayo ng kalahating buwan bago kayo tumawag at baka alam ng ng nag pa promo kung ano ang gimik nila.


Tuesday, September 15, 2009

Ang Taong Pikon - Talo

Sa mundong ibabaw marami talagang taong pikon. Do you believe me?Naniniwala ka ba mga Freindster?
Actually nabasa ko itong ginawa ni Kenya West na tungkol sa pag agaw niya ng microphone kay Taylor Swift na winner ng "Best Female Video" sa ginanap na MTV music award para sa awitin niyang "You Belong To Me".
Kasalukuyang nga papasalamat si Ms. Swift nang umakyat ng stage si Mr. West at sabihing mas gusto niyang manalo si Beyonce.
Sino ba itong si Kenya West? Siempre tinanong ko ang pinakamatalino sa buong internet na si Wikipdia. Rapper pala ang poging mama na ito na tuwing matatalo ay laging naaasar. Sarap asarin nito.
At aking napagtanto na dati niya na pala itong ginawa.

On November 2, 2006, when "Touch the Sky" failed to win Best Video at the MTV Europe Music Awards, West went onto the stage as the award was being presented to Justice and Simian for "We Are Your Friends" and argued that he should have won the award instead.[43][44] Hundreds of news outlets worldwide criticized the outburst. On November 7, 2006, West apologized for this outburst publicly during his performance as support act for U2 for their Vertigo concert in Brisbane, Australia.[45] He later spoofed the incident in the season premiere of Saturday Night Live's 33rd season (hosted by basketball player LeBron James) in a sketch where West appears on BET's 106th and Park St. and shows several instances of West at award shows (and backstage at SNL's Studio 8H) ranting about how he should have won (or in the case of the SNL incident, how he should have been chosen to host the episode).

In December 2006, Robert "Evel" Knievel sued West for trademark infringement in West's video for "Touch the Sky." Knievel took issue with a "sexually-charged video" in which West takes on the persona of "Evel Kanyevel" and attempts flying a rocket over a canyon. The suit filed in federal court claims infringement on his trademarked name and likeness. Knievel also claims the "vulgar and offensive" images depicted in the video damage his reputation. The suit seeks damages and to stop distribution of the video.[46] Knievel eventually settled the suit in November 2007, just days before his death.

Source :Wikipedia

Grabe ha! Mahirap palang maging judge ito. Kapag natalo ang gusto niyang manalo baka manghampas ng mike.
Parang yung naka-upo sa Malakanyang ngayun na laging pikon na, kurakot pa. hmmmp.
Ang moral lesson, huwag umatend ang mag pikon. Pagkat ang pikon laging talo.
Sarap paluhurin sa monggo, pagulungin sa slide na may blade sa gitna at ang babagsakan at batya alcohol. Pagtayo ay budburan ng asin at paminta.
Ewan! Basta galit ako. Hindi ko na siya bati.


Saturday, September 12, 2009

Five signs of Aging - For men

Kalabaw lang daw ang tumatanda. Pero whether we like it or not may mga signs tayong mararamdaman upang malaman natin na tayo nga ay tumatanda na.

Puting buhok? No, may mga bata pa pero marami nang puting buhok.

HiV? or hair is vanishing? No, may kasama ako sa office mas bata sa akin pero mas ubos na ang buhok. Natutuwa pa nga siya ngayun dahil mas nakatipid siya ng shampoo. Kaya nga lang lumaki naman ang kanyang hinihilamusan. Nung una lang siya na problema. Pero sabi nga, sanayan lang yan.

So, according sa aking friend na si Gerry, ito ang 5 palatandaan na ang isang lalaki ay tumatanda na:

1.Lumalayo ang paningin pero lumalapit ang pag ihi.

2.Naka upo ay inaantok pero kapag nakahiga ay hindi naman makatulog.

3.Natatandaan pa ang nakaraan pero nakakalimutan ang kasulukuyan.

4.May naisip ang itaas pero walang magawa ang ibaba.

5.Dati matigas na naghihintay pero ngayun naghihintay kailan titigas.

Five signs of aging for men.
Kung kasama ja diyan, huwag na mahiya at mag iwan ng komento. Kung hindi ka pa kasali, don't worry at mararanasan mo rin yan. Asan ba ang salamin ko?
Buti na lang at wala pa ako kahit isa diyan.

Babu muna at abangan ang susunod na kabanata.

Thursday, September 10, 2009

Bayantel DSL- Gigil to the Max


From "Connected" to "Disconnected" that is the system of our Bayantel dsl now for the past month already. Kakagigil na talaga.
In fairness naman sa Bayantel hotline- 4112000 ay maganda naman silang sumagot at mag bigay ng complain number.
Ngayun lang, at this minute ay kaka-"connected" lang ng dsl namin. Kaya dapat ay bilisan ang pag create ng post at maya-maya lang ay automatic mag "disconnected" ito.

Parang Christmas light na close-open ang takbo niya. Grrrrr!!! Nakakagigil na talaga.
Unang sira daw ay ang splitter ng phone at dsl. So nagpalit.

Ganun pa rin, after ilang pang reklamo at punta ng technician ay modem naman ang sira, so palit na naman.
Ganun pa rin. so after ilang tawag uli at mga sagot na "Sir, Paki-patay ang modem then sige po buksan niyo na ang modem, kapag umilit uli tawag ho kayo uli dito". Buti naman kung makausap mo siya uli.
Kung hindi lang masama pumatay ng kausap, ang dami ko na siguro napatay dahil sa kakapatay at bukas ng modem na ito.

Ganun pa rin so after ilang tawag at may nag punta na namang technician ay cable naman ng linya ang may sira then yung phone daw namin ang may sira.

Muhang ako na ang masisiraan ng bait bago tumino itong Bayantel DSL namin.
Quezon City area ako malapit sa Sandigan Bayan.

Pwede kaya malaman kung okey ba ang service ng PLDT dsl sa area namin?

Any comment nga friends?Wednesday, September 9, 2009

Ten Commandments of over 40 years old

Photo from scotsman001

Got this email from Boss Alex and I thought of sharing this with you also.
Ten Commandments of over 40 years old

1. Focus on enjoying people , not on indulging in or accumulating material things.

2. Plan to spend whatever you have saved. You deserve to enjoy it and the few healthy years you have left. Travel if you can afford it. Don’t leave anything for your children or loved ones to quarrel about. By leaving anything, you may even cause more trouble when you are gone.

3. Live in the here and now, not in the yesterdays and tomorrows. It is only today that you can handle. Yesterday is gone, tomorrow may not even happen.

4. Enjoy your grandchildren (if you are blessed with any) but don’t be their full time baby sitter. You have no moral obligation to take care of them. Don’t have any guilt about refusing to baby sit anyone’s kids, including your own grand kids. Your parental obligation is to your children. After you have raised them into responsible adults, your duties of child-rearing and babysitting are finished. Let your children raise their own off-springs.

5. Accept physical weakness, sickness and other physical pains. It is a part of the aging process . Enjoy whatever your health can allow.


6. Enjoy what you are and what you have right now. Stop working hard for what you do not have. If you do not have them, it’s probably too late.

7. Just enjoy your life with your spouse, children, grandchildren and friends. People, who truly love you, love you for yourself, not for what you have. Anyone who loves you for what you have will just give you misery.

8. Forgive and accept forgiveness. Forgive yourself and others. Enjoy peace of mind and peace of soul.

9. Befriend death. It’s a natural part of the life cycle. Don’t be afraid of it. Death is the beginning of a new and better life. So, prepare yourself not for death but for a new life with the Almighty.

10. Be at peace with your Creator …For… He is all you have after you leave this life

Share and Enjoy
Nakarelate ba kayo?Sunday, August 9, 2009

Nabastos daw si Willie Revillame

Akin lamang nalaman ang pangyayaring ito sa pag babasa ko ng ibang blogs at newspapers. Ito pala yun. Hindi kasi "Kapamilya" viewer sa bahay eh.
Sarap ng palak-pakan ng mga audience. Date: August 3, 2009 Channel 2
Wowowee Show
Sorry Willie, nabastos ka nga ba? Hindi ka makapag pasaya?
Wish you luck na lang sa mga susunod na mangyayari. Sabagay sanay ka namang mag drama at mag palusot.
Bahala na si Lord sa iyo.
Abangan ang susunod na kabanata!

Petition to oust Willie Revilliame
To: ABS CBN Management, MTRCB and PANA To Whom It May Concern:


I am an avid viewer of ABS CBN and I am very well up-to-date regarding their shows. Without any doubt, I am a Kapamilya. However, last August 03, 2009, an incident happened when Wowowee Host Willie Revillame blurted out comments when a video of Pres. Cory's cortege appeared on the screen.

While a contestant was dancing for the talent portion, a snippet of Pres. Cory Aquino's cortege was shown on the screen. But Willie did not cut short the dancing portion. Instead, he let the contestant finish her routine. After that, he blurted out comments regarding the video of Pre. Cory's cortege. He said:

Here

Tuesday, July 28, 2009

Spartan Shoes

Commercial muna. Spartan Shoes
Friends, just in case your in need of uniform shoes with logo of your school or company please contact me for more details.
Brand of Shoes: Spartan
Sizes: 5 - 9 without half-size
Locally made: Philippine product

Tuesday, July 21, 2009

Maligayang Kaarawan ng Isang Kaibigan


Happy Birthday to Ligaya L. Chan -Pa Kanton ka naman!
Your Zodiac Sign:
Cancer (The Crab) 21 June - 22 July
Cancer : is the fourth and
cardinal/water sign of the zodiac.General personality
traits of a typical Cancerian: Positive: Kind, helpful and caring, sympathetic
to need, domesticated, intuitive and protecting.Negative: Easily hurt, jealous
and possessive, remains insulted, selfish and self centered, inward looking,
overbearing, cranky and irritable.


Ligaya “Joy” L. Chan –July 22, 19xx

Ngayung Araw na ito naibigay ng Maykapal
Araw ng pag silang sa sangkatauhan
Nabulabog mundong ginalawan
Isa ka nga bang artista
O isang prinseseta

Mabuting kaibigan at mahirap na kalaban
Totoo nga ba o haka-haka lamang
“Cancer” ang iyong birth sign
Dapat nilang tandaan
Totoo ba naman?

“Kung nasa katwiran, dapat ipaglaban”
Animo guerera sa tapang niyan
Deep inside sa taong yan
Pusong mammon pala
sa bait at malasakit. ( Huwag ka muna kunin ni Lord).

Tanong ng marami, Sino Ka nga ba ate Gaya
Ina, kapatid, Ama, pinsan kaibigan
Lahat ginampanan, inaksiyunan
Walang tanungan at atrasan
Iyan si “Joy” sa amin.

Mga pangarap mo na nawa ay matupad
Mapagtapos mga anak ng kolehiyo
Maging tagumpay rin sana
Sa napili nilang kurso
Yan ang pusong Ina


Ngayung isang taon muli ang nadagdag
Sa mura mong edad ano ang nabago
Bihira ka na magluto
Facebook ay natoto
Adik d pa siguro.?

Sa araw na ito aming dalangin para sa iyo
Joy, happiness and Peace of mind
Now and the years to come
All yours wishes too
Be given to you.
Ni Lord Almighty

Bow!

July 20 th - July 26 th,2009

Weekly Horoscope( gotohoroscope.com)

That's enough. Really it is. More than enough. A little too much, in fact.
You don't want any more. You don't need any more. And you don't have to put up
with any more. Really you don't. You are up to your eyes and beyond in a mess.
You keep trying your best to clear it up. As fast as you do, along comes someone
or something with a new contribution to the confusion. They don't conveniently
dump their barrowful of bother in a quiet corner of your world. They tip the
contents all over the area that you have just worked so hard to clear up. You
just smile sweetly and say "Oh dear, what a pity. Never mind. I probably needed
to go over all that again anyhow." Next time it happens, blow your top. Demand
that other people sort it out - properly - NOW. To your amazement and relief,
they will.


22-Jul(businessinberkshire.co.uk) Ka Birthday mo !
1844 The Rev. William Spooner
1888 Selman Waksman
1926 Bryan Forbes
1928 Jimmy Hill
1929 Vivienne Merchant
1939 Terence Stamp
1947 Don Henley
1955 Willem Dafoe
1964 Bonnie Langford
Happy Birthday na lang uli!

Friday, July 17, 2009

The Missing Water Meter


Only in the Philippines.
The story of missing water meter.
I reported for work yesterday and my first problem to solve was to have the metal covering of our water meter removed because of leaking Nawasa water pipe.

The metal covering protected our water meter from being stolen as there was already a case previously when it was stolen by unscrupulous people.

Upon inquiring why it was welded and did not make provision to put padlock instead for easy opening? I was told that robbers only destroy the padlock.

No choice but to have it removed and called the Nawasa office to have it repaired as soon as possible. But night time came and no repairman came.

Isang tulog lang! (One night sleep only). I asked the store nearby, Mr. Donut if possible to look after our water meter because they are operating on a 24 hour basis.


The next day, it was gone. There were two water meters before but the next morning there was only one.
Only in the Philippines!
As for Nawasa people hope they come soon before the other is stolen again.

Wednesday, July 15, 2009

NBA Prospects

Just got this message from Tina and I find this interesting that is why I am sharing this with you:
2 NBA prospects from Thailand; Singkong Kangkong and Balatong Maybagoong shock & awe scouts from all over the world in this pick-up game. Not only can they shoot the basketball well like Kobe or LeBron but their size dwarfs Shaq O'Neal and Yao Ming. As multi-sport athletes, they also play soccer in this vid but doesn't show potential as in basketball.


Enjoy! It' nice to be back!

Monday, July 6, 2009

Do unto other

Photo from Stephen
It has been my habit of reading newspaper every time I travel in the morning while riding in a passenger jeep or an FX.
This morning was just like those ordinary days when my attention from reading was called by the lady who was seated just across mine.

Lady: “Shoks! Mama may barya na ho kayo sa P1, 000.00? Nakalimutan ko po magpapalit!” (Shoks! Mr. Do you have a loose change for P1, 000.00? I forget to have it change!) Sounding apolegitic.
Jeepney Driver: (While raising his right hand with a couple of P20.00 bills neatly folded between his fingers)” Ito lang ang kita ko ineng!” (These are my entire earnings lady!).

Without even thinking I reached for my coin purse and gave her P15.00 because I never got to know where he joined the ride to SM North Edsa.

She hesitated and shyly smiled perhaps thinking I am a dirty old man.

Me: “Somebody did this to me before and I am only returning the favor”.

She accepted and gave me profuse thanks that I must count it to be 6 times including the one before she alighted. Her fare was only P 7.00 so she returned to me the excess.

Yes it is true. An old lady paid for my fare during the time I was in same predicament such as hers.

I was in my first year of study at the Manila High school that morning, many summers ago. In my hurry I forgot to get my P0.25 cents allowance. (Funny huh!).
Fare then was P0.10 and “kandong”(a passenger sitting on a lap of another passenger) or standing on “stribo” was free.
There’s no free ride now! Right.

I was already perspiring very badly from searching all over my pockets where could have I placed my money. I must invert my two front pockets but still there were no signs of my beloved centavos. All the passengers were now looking at me. Suddenly, my savior, the lady sitting across mine reaches out a P 0.10 centavos telling the driver that it was for my fare.
I must have thanked him a lot for saving me from shamelessness. Before alighting I shyly asked the old lady how I could repay her.
“Just do this to people in your situation and you are considered fully paid”, she answered me while smiling and reaching for my hair and carefully shaking them.

This event in my life keeps flashing in my memory every time the same event happens and I would never get tired doing it again for the sake of the old lady.
I think I have paid it fully well for I have done this countless of times.
(Huwag lang airplane fare!)
The moral of the story:
Do unto other what you want others do unto you!
And bring extra coins in your pocket!

Hanggang sa susunod na kabanata!


Sunday, June 28, 2009

Holen


Holen

Paglalaro

Maraming mga laro ng holen. Sa Pilipinas, ang pinakaraniwang nilalaro ay ang Bombitan, Kultohan, Tayaan, at Patuan.

  • Ang Bombitahan ay nilalaro sa pamamagitan ng paguhit ng linya sa lupa. Ang mga manlalaro ay ilalagay nila ang kanilang pamato sa linya na ginuhit. Guguhit muli ng linya ang mga manlalaro sa kabilang dulo na may 3 o hanggang 5 metrong layo. Ang mga manlalaro ay susubukang mapatalsik ang isa sa mga pamato ng kalaban. Kung sino man ang makakatama ng holen at mapatalsik sa linya ay sa kanya na ang holen na iyon. Ang manlalaro kung saan may pinakamaraming nakolektang holen ang siyang panalo.
  • Ang Kultohan ay nilalaro sa pamamitan ng paggawa ng apat na butas sa lupa. Simple lamang ang panuntunan ng laro. Kailangan lamang mapuntahan ng kani-kanilang mga holen ang apat na butas at pabalik. Kapag ang isang manlalaro ay nataaman ang holen ng iba, lalaktaw siya ng isang butas. Ang mananalo ay tatanggap ng holen depende sa napagusapan ng mga manlalaro.
  • Ang tayaan ay nilalaro sa pamamagitan ng paguhit ng parisukat sa lupa. Ang mga manlalaro ay maglalagay ng isa isang holen sa parisukat. Sa kabilang dulo ay guguhit muli sila ng linya na may layo na tatlo hangganh limang metro. Kailangan nilang matamaan ang alin sa mga holen na nasa loob ng parisukat. Ang sinumang manlalaro ang makakapatalsik sa kahit anong holen sa labas ng parisukat, magiging kanya ang holen na napatalsik. Ang may pinakamaraming nakolektang holen ang siya panalo.
  • Sa patuan naman ay ang pagtama lamang ng holen ng kalaban. Karaniwang nilalaro ito ng dalawang bata. Malaya ang panuntunan ng laro na ito, sapagkat kailangan lamang matamaan ng manlalaro ang holen ng kanyang kalaban sa kahit anong paraan at sa kahit saan.

Dayuhang Bersyon

may iba't ibang bersyon din ng larong holen sa iba't ibang bansa. Sa Estados Unidos, meron silang tinatawag na "pot." Ito ay ang pagtama ng holen sa maliit na butas sa lupa. Ang "bombers" naman ay nilalaro sa pamamagitan ng paghulog ng holen sa iba pang holen. May tinatawag din na "ringer" - ito ay paguhit ng hugis bilog sa lupa. Nilalagyan ito ng lanintatlong holen. Ang mga manlalaro ay susubukang tamaan ang mga holen na nasa bilog. Kapag natamaan ng manlalaro ang isang holen at napalabas ito pero ang kanyang pamato ay lumabas din. Kanya na ang lumabas na holen ngunit ang susunod na manlalaro na ang maglalaro.

Holen! Bow!
Ganito kami nuon, Paano na kayo ngayun?

Friday, June 26, 2009

Michael Jackson Dead at 50I was watching the TV this morning while preparing for work when I heard this news.
Michael Jackson was found unconscious at his home and was rushed at UCLA Medical Center.
Just a few minutes more when the update was given that Michael Jackson died from cardiac arrest.

Searching the net I found the two sources that confirmed the news.

How old was Michael? What Happened to him ? This question came running my mind.

Here is an update from :Wikipedia

Michael Joseph Jackson (August 29, 1958 – June 25, 2009)[2] was an American recording artist, entertainer, and businessman. The seventh child of the Jackson family, he debuted on the professional music scene at the age of 11 as a member of The Jackson 5 and began a solo career in 1971 while still a member of the group. Referred to as the "King of Pop" in subsequent years, five of his solo studio albums have become some of the world's best-selling records: Off the Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991) and HIStory (1995).

From the internet :
The pop star is pronounced dead by doctors after arriving at a hospital in a deep coma, city and law enforcement sources tell
The Times
Media reports that Michael Jackson has died at UCLA Medical Center
UCLA newsroom

While searching for news about him I was also able to find a site about the history of Michael Jackson's face here.

Wednesday, June 24, 2009

Page Rank 2


Display Pagerank

Yes Sir! pmonchet is now Page Rank 2.
I just don't know what happened. Natulog lang ako sa pansitan ng ilang araw, paggising ko ganito na!

Anyway! Mag papakanton na lang ako sa
Pasko!

Thursday, June 18, 2009

Fatherlyours Guess the next opponent Contest

Fatherlyours is having its first contest!” Guess the next opponent of Manny Pacquiao contest!”

Just participate in the survey and guess who will be the next opponent of Manny Pacquiao.

How to join:
Just make a post in your blog on who you believe should be Pacquiao’s next opponent.

If you have other boxers in mind who is not in the list, you may also vote for him.

Include a link to this post and all the sponsors in your entry

And leave a comment here with the link to your post.

Prizes:
Islander Sandals of your size, shipped to your place – free of charge*
1,000 EC credits from Tech Talk
1,000 EC credits from The Struggling Blogger dot Com
1,000 EC credits from Money OnLine
1,000 EC credits from Roysville
1,000 EC credits from House Of Puroy

The stock number of the Islander Sandals is 1020 Islander and is selling at SM, Robinson, Zenco FootstepBranches (other store outlets) at P229.00

1020-isl*restriction on the Islander Sandal – valid only for those with Philippine addresses. If you are located outside of the country, you may choose to send the prize to somebody who is in living here, and I’ll gladly do it for you – still free of charge.

Please leave your size in the comment so I can send the right pair if you win.

Winners will be based on the official announcement of Bob Arum and/or Manny Pacquiao on who will be Pacquiao’s official opponent. The signing of Contract for the fight of both parties signifies the winner of this contest.

If there are more than one blogger who guessed the correct opponent, the winners will be chosen through random.org.

But wait! There’s more!

Another pair of Islander Sandals* will be awarded on the blogger who will make the most creative post for the contest.

*same restriction on the Islander Sandals applyJoin now before Bob Arum makes his formal announcement.

Tuesday, June 2, 2009

25 ways to start the school year right.

Source:Photobotic
Quenna N Lee-Chua (Tinagalog ko lang) Philippine Daily Inquirer Page G4 June 9,2008
25 ways to start the school year right
Maghanda sa Isipan
1.Linisan ang iyong kwarto at cabinet. Gamitin uli ang lumang kuaderno at papel kung pwedi pa.Itapon ang mag bagay na hindi na kailangan upang hindi na baliktarin ang iyong lugar sa paghahanap ng paper clip.
2.Ilagay ang mga lumang documento sa kanya-kanyang sisidlan (na may nakalagay ng tanda gaya ng “Grade six book report”).Maari mo nang gamitin ang bagong lugar para sa mga gawain sa taong ito.
3.Bumili ng mga gamit pang eskuela bago mag pasukan.Maging handa sa mga gamit na mahalaga gaya ng pens, pencils, paper, crayons, colored paper, stapler with bullets, folders, scissors, glue and printer cartridges.
4.Gawing ugali ang pag-gawa ng takdang aralin. Maaring pagkagaling sa paaralan ay kumain ng meryenda o maligo pero ang magagaling na estudyante ay inuuna ang pag gawa ng asignatura bago manood ng T.V o maglaro sa computer.

Monday, June 1, 2009

Dating without heavy spendingHere is a tip about dating without heavy spending? Bring her to Victory Mall.

Go to the second floor, Family station and you'll see a lot of LCD television screen being sold.

They are showing different movies complete with sound system.

There are also a lot of food cart around the mall so food hunting won't be a problem.


The air-conditioning system is working perfectly so you'll feel confortable.
But this is SRO audience waiting for you. If your date gave you a big "NO" for an
answer, don't blame me. At least this have given you a lot of savings!


Thursday, May 28, 2009

I am a Winner - again


I always win a big sum of money every time I open my email.
The latest of which is this:
REF NO.REF:UKL/74-A0802742007

Get back to us for a lump sum pay out of £891,934.00 GBP. Provide Your
Name:___ Address:___ Age:___ Sex:___ Occupation:___
Tel/Fax:___Country.Email mrraydonald@9.cn )for claims immediately.This winnings came every time I didn't join a contest. Tsk! Tsk!
Go ahead and open your email now! You might have won too!

Monday, May 25, 2009

Tinig ng mga Bayani (Voice of Heroes)


This morning , while I'm on my way to Union Bank Caloocan, I saw three
groups of people that are giving out what appear to be newspaper
format paper.They are positioned near and before reaching the LRT
Monumento Station.
It turned out that they are distributing a 12 pages news letter
titled -"Tinig ng mga Bayani"( Voice of Heroes).
It has three volume that is why there are three groups of people
giving out those papers.
I got curious so I got all three copies. It contains not "mga"
but one and only one "Bayani".
Your guess is as good as mine.
Bayani Fernado is the main man in this paper.
Editor: Mandy Francisco
Editorial Assistant: Fundy Soriano
Layout Artist: Ma. Wilda W. Agustino, Shirley Gabilan-Bigcas
Published by Kabayani Movement Inc.
Marikina City
Telephone No. 933-0699
e-mail add: tinigbayani@yahoo.com

Get you copy now before it runs out and the vendor around the
place gets ahead of you!
No kidding!

Sunday, May 24, 2009

Friday, May 22, 2009

Dr. Hayden Kho and His films


Is is a very sad day for those lady who had the mistake of falling in love and making love with this Doctor.
Who would never knew of this man? The love of Dr. Vicky Bello who once joined the celebrity duet.
I just learned that the good Doctor, Hayden Kho had produced at least 40 video files of his sex escapade starring himself and the unlucky lady.

One of those circulating the net was, according to the internet news report are with a Brazilian model, Maricar Reyes and the very famous Katrina Halili.
Yesterday, a colleague of mine invited to over his office for a lunch date telling me that we have a very important matter to discuss. Since it is near my place I decided to spend my lunch time with him.
Arriving at around 12:10, I find the food he ordered still hot and deliciously pack from Silver Crown Restaurant. My favorite -Silver Crown rice toppings. It is a complete meal with meat, chicken, vegetables and rice.
After lunch he opened his computer and showed me one sex video of Dr. Hayden Kho.
The victim doesn't know that there lovemaking were being film by the good Doctor.
I shook my head in disbelief why in this world a man disguising as a Doctor is doing those things.
He is destroying the lives, the future of his victims.
There is something wrong with the mind of this Doctor and he better be checked pronto before his victim's family get to him first.
I am just thinking that maybe what he really wanted in his life was to be a porno actor, Director, Camera man, light man,writer of porno films rolled into one. He is doing all those acrobatic acts only seen in triple x movies.
Maybe he is filming his actions in bed for future reference, to correct whatever mistake he had done and the lady he was with were only collateral damage.
God Bless this man and Dra. Vicky Bello should wake up and maybe she'll find her video too!
Any reactions guys?

Saturday, May 16, 2009

Good News From OWWA

To my fellow Filipinos, Good news from OWWA.

Starting January of 2010, OFW's all around the world will surely benefit to this one of a kind service from the newly proposed law by the government of the Philippines . The service is entitled Hatid Kabayan. Any OFW who worked in any part of the Globe for more than six months is said to be entitled and will benefit from this service. As soon as you landed in Ninoy Aquino International Airport or NAIA, a special booth is waiting for you to fill up some forms, and all you have to do is show your passport to them, to confirm your working status abroad and you're all set.
This also implies to all immigrants and non immigrants out there.

Hatid Kabayan is a service where the Philippine Government arrange a special ride for OFW's from NAIA to any point of the of the Philippines or any provinces. It will be surely a nice ride.

Hats off to the Philippine Government despite this ongoing economic crisis, high fuel cost and among others, they managed to pay us a small amount of gratitude and tribute of all the hard works we do abroad.

Specially trained employees will accommodate you and guarantee us that they know every single route all across the Nation.

So seat back and relax and lets be proud of what Philippine Government can offer.

Below is the Hatid Kabayan on Test Run. Mabuhay ang Pilipinas!

scroll down please 5scroll down please 4scroll down please 3scroll down please 2


scroll down please 1Got this from my e-mail

Getting a Passport- Things I learned


Things I learned when getting a new passport or renewing passport.
It is better to use online appointment than
going to DFA Manila(Here). It saves you not only
time, effort and money in going there, but also
you're least victimized by vultures lurking there.

Once you sent you application for appointment
online, you'll receive an email of confirmation
with the date and time of your appointment.Got mine the next day.
Print this email because this will serve as your entrance ticket on
Gate 2 and as a validation ticket when you go to verification window.
You could also download,print and use the online application form found here
(other requirements can found be there). I already prepare one of this at home
including thumb mark before going there. But be sure to prepare all documents
below sending your online application.

For new applicant:
please prepare NSO certificate
of Birth,Certificate of Marriage (if needed).NBI
Clearance valid for Travel abroad and Valid ID's.
Be ready with the photocopy of your documents,
ID's except for NSO beacause they get the original copy. In my son's case,
they get the original copy of his NBI. But in my wife's case they did not.
Hmmm!
Your Passport picture with royal blue backgroud.

For passport renewal:
Have your old passport photocopy the inside of
front page and back page and the pages that
have immigration stamp.
Your passport picture with royal blue background.
I wasted money by getting an NSO and NBI clerance.

Picture! Picture!
With those documents in hand, my wife and I excitedly went to DFA Manila.
My wife had been criticizing my picture because
according to my sister-in-law, it is not in accordance
with the requirement of our DFA. The background color
is too dark and my face is too small.
So, when one vulture (I mean the person complete
with a very big ID hanging on his head) approach us
(while pointing to his ID) and told us to let them help us and check our documents,
my wife obliged. She showed both our applications form and to her horror,
her picture was not valid and told her that my picture is the correct one.
She was advised to have another picture be taken and pay P180.00.
Of course I did not believe them. I explained to the
man that we'll just come back. My son's passport
picture was taken at the same establishment and was not
rejected. See how good actor these vultures are?
Passport picture can be had inside the DFA compound for only P 150.00

After passing gate 2 and now were in front of the window 15,( there are more
than 20 staff that handles verification windows)
the lady behind the counter noticed that the attached
email copy of my appointment was for my wife, and upon checking
the printed email in my wife's application, it was also for her.
Ngeek! My son printed it twice.
No amount of "drama" can convince the lady so I have
to find an internet, download the email and have it printed.

Two Guard:

So off I go and prior exiting the room, I ask the guard where I could
find an internet shop to download and print my appointment,
he promptly point his finger to my right,"sa gitna lang sir"
(In middle of this hallway).
But before proceeding I decided to urinate because
I have been holding it for a long while and ask the guard
again where is the nearest C.R.,"labas kayo ng gate na yan.
kanan lang Sir"while pointing to my left.
After emptying my gall bladder I decided to ask the guard that
was guarding the other gate the same question-
"Where is the nearest Internet shop here?"Just to be sure.
He told me while pointing to the direction outside the building,
"labas kayo Sir,Madami sa labas."
I could not believe my ear. Two guards manning different
gate but with common hallway gave conflicting answer.
Or maybe I gave him a wrong question?I went inside (disregarding
the 2nd guards direction) and into the middle of the hallway and
there I find the internet shop. I consumed no more than 5 minutes
in opening my email copied and paste in a word document and
inform the lady manning the shop that my paper was ready for printing. The cost-P 35.00

Xerox copy
On my way back to window 15, I saw my wife still there
holding photocopy of her ID? She didn't know that it must
be photocopied. She had to join a long line of people because there is only one copying
machine inside.All long bond paper and would cost you P3.00 ( no short bond paper)
The owner must be a very lucky guy.
After you passed the verification window you'll be given
a slip of paper that would serve a your OR, stapled unto you application form,
with the amount of payment you choose to make.
P500.00 for 14 days processing
P750.00 for 7 days processing.

Auditorium:
Then you would be asked to go to auditorium. Just follow
the series of arrow along your way and your arrive at an
air conditioned auditorium. This is where you will pay for your passport
and they would encode your passport. You'll affix your signature and thumb print.
This would take you only 5-10 minutes.
That's what happened to me and my wife.
I paid P500.00 each so will be back by June 9.
Hope you learned something though.

Entrecard Dropper -Entrecarder


Let me thank the people behind these website for spending their precious time and regularly drop their card on my other website. I just don't know how they do it?
Fatherlyours is still off and my server seems to disappear into the planet Earth. Even though the man behind webpinas still regularly logged in on Tipidpc as one member told me. Kindly see my earlier post:
1.Webpinas -My web host
2.Fatherlyours and My Web host
Now what? I am including in my daily prayer that one day my Fatherlyours.com would resurrect so that I could make my back up and transfer the file somewhere else.
Going back, Thank you Sir and Mam:
1.Toltec Insights with Dr. Susan Gregg
2.Get some more
3.New Happenin
4.Smiley earth Blog
5.Game Saint Blog
6.Healthy Embrace
7.Peek tech Blog
8.Cool Dad Central
9.Parental Instints
If one soul happened to read this post, kindly give those sites a visit. I could be lucky if there are three.
And Thank you too Sir Buraot for informing me about the site that have 8.4 million visitor per day. Oh! my God, I too could dream don't I?

Friday, May 15, 2009

Wi-FI testing at The Block,SM North EDSA

Me and my kids, as we joined other people in testing the free wi-fi service of SM at The Block, SM North EDSA.
We got very fast and easy connection on both our Macbook and Asus eepc laptop.
But the Ipod Touch of Johnry failed to connect. There were technical people around but the problem was not solved. That is why we are here isn't it?
For them to find the problem and troubleshot them. Hope they could find the work around before the test is over.
I tried downloading a movie and the connection registered a speed of up to 280 kbps.
That is not only fast. That was super fast.
I was not able to experience that kind of speed even with my present DSL provider at home.

Another bonding moment with my kids with free wi-fi and free food coming from finger likin' good-KFC.
Let me Thank bryanflurry for taking the above picture. Buti na lang nag comment ka. hehehe. Pasensiya na ha! Excited kasi ang lolo mo sa pag download.

Edited:
May 16, 2009
I have to go back here at the Block, SM to go to Healthway located at 5th floor. I have to schedule my appoinment with my Doctor and get my blood test result.
The Wi-fi is already on. My ipod touch still can't get through the server but my macbook connects in less than a minute.
So, this is one reason why you guys can spend time here more frequently.
Bye for now, I have to go and report for work.

Thursday, May 14, 2009

Webpinas- My Web Host


Dear Sir Hacksider,
I could see that your going online naman at TipidPC but you're not replying to my text messages and I could not contact you at your posted number and even on your land line. These two number are the same number I used to contact you before. I only need to back up my files and moved them somewhere else. I know your a good man as can be seen by those positive feedback in almost all forum where I saw your handle. I can understand what the problem if there is one but please give me a call or text explaining about your web hosting problem.
My fatherlyours.com had been down since May 2,2009.

I received a message from one of your customer as well.

Anonymous
rc studio said...

Sir sa akin down din ang site, from webpinas din courtesy of kenneth, Wala mana lang reply sa text, email at sa account nya sa tipidpc. com. May I know your email add, para magbalitaan tayo about this.What happened to Webpinas?
Please Sir, I need to back up my files. Hoping to you hear from you the soonest!
Yours,
Ramon Paulino