Tuesday, July 21, 2009

Maligayang Kaarawan ng Isang Kaibigan


Happy Birthday to Ligaya L. Chan -Pa Kanton ka naman!
Your Zodiac Sign:
Cancer (The Crab) 21 June - 22 July
Cancer : is the fourth and
cardinal/water sign of the zodiac.General personality
traits of a typical Cancerian: Positive: Kind, helpful and caring, sympathetic
to need, domesticated, intuitive and protecting.Negative: Easily hurt, jealous
and possessive, remains insulted, selfish and self centered, inward looking,
overbearing, cranky and irritable.


Ligaya “Joy” L. Chan –July 22, 19xx

Ngayung Araw na ito naibigay ng Maykapal
Araw ng pag silang sa sangkatauhan
Nabulabog mundong ginalawan
Isa ka nga bang artista
O isang prinseseta

Mabuting kaibigan at mahirap na kalaban
Totoo nga ba o haka-haka lamang
“Cancer” ang iyong birth sign
Dapat nilang tandaan
Totoo ba naman?

“Kung nasa katwiran, dapat ipaglaban”
Animo guerera sa tapang niyan
Deep inside sa taong yan
Pusong mammon pala
sa bait at malasakit. ( Huwag ka muna kunin ni Lord).

Tanong ng marami, Sino Ka nga ba ate Gaya
Ina, kapatid, Ama, pinsan kaibigan
Lahat ginampanan, inaksiyunan
Walang tanungan at atrasan
Iyan si “Joy” sa amin.

Mga pangarap mo na nawa ay matupad
Mapagtapos mga anak ng kolehiyo
Maging tagumpay rin sana
Sa napili nilang kurso
Yan ang pusong Ina


Ngayung isang taon muli ang nadagdag
Sa mura mong edad ano ang nabago
Bihira ka na magluto
Facebook ay natoto
Adik d pa siguro.?

Sa araw na ito aming dalangin para sa iyo
Joy, happiness and Peace of mind
Now and the years to come
All yours wishes too
Be given to you.
Ni Lord Almighty

Bow!

July 20 th - July 26 th,2009

Weekly Horoscope( gotohoroscope.com)

That's enough. Really it is. More than enough. A little too much, in fact.
You don't want any more. You don't need any more. And you don't have to put up
with any more. Really you don't. You are up to your eyes and beyond in a mess.
You keep trying your best to clear it up. As fast as you do, along comes someone
or something with a new contribution to the confusion. They don't conveniently
dump their barrowful of bother in a quiet corner of your world. They tip the
contents all over the area that you have just worked so hard to clear up. You
just smile sweetly and say "Oh dear, what a pity. Never mind. I probably needed
to go over all that again anyhow." Next time it happens, blow your top. Demand
that other people sort it out - properly - NOW. To your amazement and relief,
they will.


22-Jul(businessinberkshire.co.uk) Ka Birthday mo !
1844 The Rev. William Spooner
1888 Selman Waksman
1926 Bryan Forbes
1928 Jimmy Hill
1929 Vivienne Merchant
1939 Terence Stamp
1947 Don Henley
1955 Willem Dafoe
1964 Bonnie Langford
Happy Birthday na lang uli!

No comments: